VOL VCA: de cursus voor leidinggevenden in risicosectoren

Geef je leiding aan werknemers in een risicovolle omgeving of gaan de werkzaamheden gepaard met risico’s? Dan kun je kiezen voor een cursus VOL VCA van G4S Safety solutions. VOL staat voor Veiligheid voor Operationeel Leidinggevenden en VCA voor Veiligheid, Gezondheid en Milieu Checklist Aannemers. Het komt steeds vaker voor dat opdrachtgevers van leveranciers en medewerkers eisen om een certificatie op het gebied van VCA. Wanneer je als leidinggevende een VOL VCA cursus hebt gevolgd sta je voor de veiligheid en gezondheid van jouw personeel. Je bent als bedrijf en leidinggevende niet bij wet verplicht om deze cursus te volgen. Toch biedt deze certificatie de nodige voordelen.

Wanneer heb je een VOL VCA nodig?

Je kunt met deze certificatie aantonen dat je bewust bent van de gevaren bij de werkzaamheden of in de omgeving. Daarnaast is het voor opdrachtgevers die eisen stellen aantrekkelijk om voor jou te kiezen wanneer je in het bezit bent van dit certificaat. Deze cursus wordt vooral aangeraden wanneer je werkzaam bent in een risicovolle omgeving of bij de dagelijkse werkzaamheden te maken krijgt met risico’s. De VOL VCA cursus is een verbrede versie van de Basis VCA. Deze cursus is gericht op leidinggevenden van mensen die werken in een risicovolle omgeving. 

Tijdens de cursus krijg je als leidinggevende allerlei waardevolle informatie en bruikbare tools als het gaat om arbeidsomstandigheden en milieu, arbo in de praktijk, gevaarlijke stoffen, elektriciteit, brand- en explosiegevaar, werken in gesloten ruimten, werken op hoogte, hijs- en hefwerktuigen, gereedschapsmachines en persoonlijke beschermingsmiddelen.