Een veilige werkomgeving is prettiger voor iedereen. Om dit te realiseren, kunnen de specialisten van G4S Safety Solutions helpen met het analyseren van aanwezige risico’s binnen jouw bedrijf. De specialisten stellen een procedure op waardoor iedereen weet wat zijn of haar taken zijn als het gaat om veiligheid op de werkvloer. De procedure omvat ook nodige maatregelen. Ook als er een incident is geweest binnen jouw bedrijf dat je wil laten onderzoeken om dit in de toekomst te voorkomen, kun je G4S inschakelen. Een analyse die G4S kan uitvoeren is bijvoorbeeld een taak risico analyse. Hierbij worden alle mogelijke risico’s van het bedrijf in kaart gebracht.  

Wat een taak risico analyse inhoudt

De naam zegt het al, maar een taak risico analyse is een analyse van risico’s binnen het bedrijf. Hierbij hoort ook de evaluatie van deze risico’s. De taak risico analyse richt zich op de veiligheid en gezondheid van medewerkers, maar stelt ook maatregelen voor de uitvoering van risicovolle taken. Soms is een TRA, een taak risico analyse, noodzakelijk, maar dit hoeft niet het geval te zijn. Ook als er geen noodzaak is, is het wijs om de analyse wel uit te voeren, zodat een veilige werkplek gegarandeerd kan worden. Factoren die aan bod komen in de TRA zijn de werkplek, de werkomgeving, de werkcondities, de complexiteit en uit te voeren handelingen.

TRA van G4S voor een veilige werkomgeving

De taak risico analyse van G4S bevat onder andere een inventarisatie van werkrisico’s, een beoordeling van de risico’s en een beschrijving van de beheersmaatregelen. Eventueel kunnen aanvullende beheersmaatregelen onderdeel van de TRA uitmaken. Als de bestaande procedures niet voldoende zijn betreffende veiligheid, uitvoering van werk een hoog risico heeft of als risico’s onbekend zijn bij het opstellen van nieuwe procedures, is een TRA noodzakelijk. De veiligheidsexperts van G4S Safety Solutions hebben kennis van zaken en kunnen zodoende een efficiënte taak risico analyse opstellen om een veilige werkomgeving voor jouw bedrijf te realiseren.